Publisert 08.11.2018
NYGÅRDSIDÅ

Nygårdsidå vert stengd frå mandag 12. til fredag 16. november.

Publisert 06.11.2018
budsjettpresentasjon2018

Rådmannen la 6. november fram sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022.

Publisert 07.11.2018
hoyratil

Tysdag 20. november kl. 1800, Rådhuset, Varhaug

Om barn / unge med funksjonshemming og deltaking i fritidsaktivitetar.
• Sosiale nettverk
• Små grep kan gjera ein forskjell
 

Konferansen er for
Deltakarar, også med foreldre og pårørande, 
Instruktørar og tillitsvalte i lag og foreiningar,
Medhjelparar, støttekontaktar og frivillige. 
Andre interesserte.
 

Publisert 26.10.2018
Dysjalandsvegen stengt

Større røyr skal på plass for å handtera auka nedbørsmengdar i framtida.

Publisert 26.10.2018
minside

Hå kommune er ein del av DigiRogaland, og som ein av de første kommunane i landet lanserer me no «Mi side». Dette er ein stad som skal samla informasjon frå det offentlige som gjeld deg.

 

Publisert 24.10.2018
Rundvegen

Hå kommune skal snart starte med prosjektet "Flomtiltak Rundvegen". Me blir difor nøydd til å stengje fv 141 Rundvegen.

 

Publisert 24.10.2018
Prestekrysset-compressed

Hå kommune stengjer fv 147 Kydlandsvegen i forbindelse med utbetring av kommunal vassleidning frå Håland høgdebasseng.

Publisert 23.10.2018
vaksine

Influensasesongen nærmar seg. I år satsar me særskilt på at helsepersonell skal vaksinera seg.

Publisert 17.10.2018
Vipps2

Nå kan du kjøpa søppelmerke med Vipps.

Publisert 16.08.2018
Barn i sorg

Barn er sterkere enn vi tror, men de kan bli alvorlig berørt av kriser. Måten vi voksne reagerer på er svært viktig, og kan hjelpe barn å komme seg videre på en god måte.

Fann du det du leita etter?