Skulerute

Etter vedtak i Utval for opplæring og kultur blir skuleruta vedteken administrativt etter at forslaget frå administrasjonen er handsama i skulane sine rådsorgan. Felles skulerute for Hå kommune blir deretter gitt som ei orienteringssak til Utval for opplæring og kultur i månadsskiftet november/desember.

Ver merksam på at skulane kan ha avvik frå denne skuleruta.
Skuleruta for den enkelte skule ligg på skulen sine sider.


Skuleruta jærskulen 2015-2016 (PDF, 129 kB)

Skuleruta jærskulen 2016-2017 (PDF, 119 kB)

Skuleruta jærskulen 2017-2018 (PDF, 126 kB)

Skuleruta jærskulen 2018-2019 (PDF, 461 kB)

​​​​​​​Skuleruta jærskulen 2019-2020 (PDF, 437 kB)

Fann du det du leita etter?