Barn og unge

Barneløftet-logo 1 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Av og til opplev me vanskelege ting i livet, eller har kjensler som er vanskelege. Då kan du få hjelp.

Eller kanskje du kjenner nokon som har det vanskeleg? 

Under finn du informasjon retta mot barn og unge som har det vanskeleg, og om kven du kan ta kontakt med dersom du treng nokon å snakka med.

Barneløftet - Barn og unge

Det er vanleg å ha det vanskeleg av og til.

Tekst

Link

Kor kan du få hjelp dersom noko er vanskeleg i livet ditt?
Det du meiner er viktig - korleis kan du gje beskjed og kva rettar har du?

Du har rett til å seia di meining, og vaksne har plikt til å høyra på deg. Meir om retten til å seie det du meiner finn du her.

Barneombodet har laga ei fin oversikt over rettane til deg som er under 18 år.

Kva gjer du dersom du er bekymra for ein ven eller eit sysken?

Snakk med ein vaksen du stolar på!

I kommunen er det mange som arbeider for at du skal ha det bra. Du kan ta kontakt med vaksne i mange tenester - sjå oversikt her!

Det er i tillegg ei rekke andre plassar du kan få hjelp.

Kva gjer du dersom dei vaksne er psykisk sjuke?
Kva gjer du dersom dei vaksne rusar seg?
Kva gjer du dersom du, eller nokon du kjenner, er utsett for vald eller overgrep?
Korleis jobbar me i kommunen dersom me er bekymra for eit barn eller ein ungdom?
Fann du det du leita etter?