Kunngjeringar
Publisert 19.12.2018
plan 1038-1 utsnitt

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 13. desember 2018 å eigengodkjenne planen.

 

 

Publisert 19.12.2018
figur nettside 1010A2

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 13. desember 2018 å eigengodkjenne planen.

Publisert 19.12.2018
plan 1185

Kommunestyret i Hå kommune vedtok 13. desember 2018 å eigengodkjenne planen.

Publisert 20.12.2018
illustrasjontilnettside

Utval for tekniske saker og næring vedtok den 13.12.2018 å leggja forslag til friluftsplan for Skinansfjellet vindpark ut til offentleg ettersyn.

Publisert 26.11.2018
Flyfoto2

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 15.11.2018
236

Føremålet med ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og ungdom.

Publisert 08.11.2018
figurnettisde

Statens vegvesen har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Hå, Time og Bjerkreim
kommune, utarbeida forslag til detaljregulering for fv. 504 Buevegen på strekninga Osland –
Skrettingland. Detaljreguleringa blir no lagt på høyring og offentleg ettersyn, og Vegvesenet ber med
dette om innspel til planforslaget. Hå Kommune vil og levere innspel til planen som høyringspart.

Publisert 08.06.2018
frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Publisert 14.05.2018
foreløpig toppbilde

No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Fann du det du leita etter?