Administrasjonen

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at rådmannen har ansvar for å leggja til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal rådmannen sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene, har rådmannen knytt til seg 3 kommunalsjefar, personal- og organisasjonssjef, eigedomssjef og økonomisjef - saman utgjer desse leiargruppa.

Rådmannen si leiargruppe:
 

Anne Berit Berge Ims   Rådmann - Klikk for stort bileteAnne Berit Berge Ims Rådmann

 

Markus Bjørnseth   Personal- og organisasjonssjef - Klikk for stort bileteMarkus Bjørnseth Personal- og organisasjonssjef

Bente C Iversen   Økonomisjef - Klikk for stort bileteBente C Iversen Økonomisjef

Arne Birkeland    Eigedomssjef - Klikk for stort bileteArne Birkeland Eigedomssjef

Waldemar Pettersen   Kommunalsjef opplæring og kultur - Klikk for stort bileteWaldemar Pettersen Kommunalsjef opplæring og kultur Vigdis Monsen Austdal   Kommunalsjef helse og sosialsaker - Klikk for stort bileteVigdis Monsen Austdal Kommunalsjef helse og sosialsaker Anne-Kristin Gangenes   Kommunalsjef tekniske saker og næring - Klikk for stort bileteAnne-Kristin Gangenes Kommunalsjef tekniske saker og næring
Fann du det du leita etter?