Ordføraren sin vekeplan

   
Veke 46  
   
Måndag 12. november 2018  
Kl. 13:00 - 14:00 Opning bruktkjellaren (Klokkartunet)  
Kl. 14:00 - 15:00 Vekemøte med rådmannen  
Kl. 15:00 - 16:00 Møte med varaordførar og rådmann  
Kl. 15:00 - 15:30 Internt formøte (flomsikring Vigrestad)  
Kl. 18:00 - 19:00 Møte programkomitè  
   
Tysdag 13. november 2018  
Kl. 14:30 - 15:30 Skinansfjellet og friluftsplan  
   
Onsdag 14. november 2018  
Kl. 18:00 - 21:00 Samrådingsmøte  
   
Torsdag 15. november 2018   
Kl. 10:00 - 11:00 Språksprell. Besøk på rådhuset.  
Kl. 12:30 - 13:30 Møte ang Skjærpefondet  
Kl. 15:00 - 16:00 17. mai  
Kl. 18:00 - 21:00 Kommunestyremøte Hå rådhus  
   
Fredag 16. november 2018   
Kl. 10:00 - 14:00 Møte med Rogalandsbenken (Haugesund)  
   
Fann du det du leita etter?